Trang chủ

[ux_slider nav_size=”normal” nav_style=”simple” bullet_style=”dashes-spaced”]

[ux_image id=”454″ image_size=”original” height=”36%”]

[ux_image id=”454″ image_size=”original” height=”36%”]

[/ux_slider]
[section class=”tieu-chi” bg_color=”rgb(245, 245, 245)” padding=”25px”]

[row style=”small” col_style=”dashed”]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[featured_box img=”113″ pos=”right”]

CHĂM SÓC NHANH

Tiếp nhận xử lý nhanh mọi trường hợp

[/featured_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[featured_box img=”114″ pos=”right”]

BẢO HÀNH

Trọn đời dành cho iPhone – iPad sau sửa chữa

[/featured_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[featured_box img=”115″ pos=”right”]

THAY LẤY NGAY

Thời gian thay nhanh chỉ 40 – 90 phút

[/featured_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[featured_box img=”116″ pos=”right”]

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

Cam kết chất lượng linh kiện thay thế.

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Dịch vụ của chúng tôi” class=”dich-vu”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[title style=”center” text=”Dịch vụ của chúng tôi” tag_name=”h2″ color=”rgb(0, 0, 0)”]

[blog_posts style=”normal” type=”row” col_spacing=”small” columns=”3″ columns__md=”1″ ids=”157,154,151,148,145,142″ title_size=”large” image_height=”56.25%” image_size=”original” text_align=”left”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Lịch khai giang” class=”lich-khai-giang” bg_color=”rgb(245, 245, 245)”]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[title text=”Lịch khai giảng” color=”rgb(0, 0, 0)”]

[featured_box img=”230″ pos=”left” link=”/ktv-ep-kinh-co-smartphone/” target=”_blank”]

Kỹ thuật viên ép cổ Smartphone

Học phí: 15 triệu

[/featured_box]
[gap height=”17px”]

[featured_box img=”226″ pos=”left” link=”/ktv-sua-chua-dien-thoai-iphone/” target=”_blank”]

Kỹ thuật viên sửa chữa điện thoại Iphone

Học phí: 15 triệu

[/featured_box]
[gap height=”17px”]

[featured_box img=”227″ pos=”left” link=”/ktv-sua-chua-dien-thoai-android/” target=”_blank”]

Kỹ thuật viên sửa chữa điện thoại Android

Học phí: 15 triệu

[/featured_box]
[gap height=”17px”]

[featured_box img=”228″ pos=”left” link=”/ktv-phan-mem-dien-thoai-chuyen-nghiep/” target=”_blank”]

Kỹ thuật viên phần mềm điện thoại chuyên nghiệp

Học phí: 15 triệu

[/featured_box]
[gap height=”17px”]

[featured_box img=”229″ pos=”left” link=”/ktv-ep-kinh-smartphone/” target=”_blank”]

Kỹ thuật viên ép kính Smartphone

Học phí: 15 triệu

[/featured_box]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[title text=”5 Lý do bạn phải học nghề tại Viện Di Động” color=”rgb(0, 0, 0)”]

[row_inner style=”collapse” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”202″ image_size=”original” caption=”true” image_hover=”zoom”]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”207″ image_size=”original” caption=”true” image_hover=”zoom”]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”210″ image_size=”original” image_hover=”zoom”]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”212″ image_size=”original” image_hover=”zoom”]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”214″ image_size=”original” image_hover=”zoom”]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”216″ image_size=”original” image_hover=”zoom”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Tin tức” class=”tin-tuc” bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[title style=”center” text=”TIN TỨC – KIẾN THỨC” tag_name=”h2″ color=”rgb(0, 0, 0)”]

[blog_posts style=”overlay” type=”row” columns=”2″ columns__md=”1″ cat=”32″ posts=”2″ excerpt=”false” comments=”false” image_height=”50%” image_size=”original” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.3)” image_hover=”overlay-add” text_align=”left” text_size=”large”]

[blog_posts style=”overlay” type=”row” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”32″ posts=”3″ offset=”2″ excerpt=”false” comments=”false” image_height=”50%” image_size=”original” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.3)” image_hover=”overlay-add” text_align=”left” text_size=”large”]

[/col]

[/row]

[/section]